ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105517002853
     บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

     สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
     450/750 V 60227 IEC 01 1 CORE SIZE 1.5 - 400 SQ.MM, 450/750 V 60227 IEC 02 1 CORE SIZE 1.5 - 240 SQ.MM, 300/500 V 60227 IEC 05 1 CORE SIZE 0.5 - 1 SQ.MM, 300/500 V 60227 IEC 06 1 CORE SIZE 0.5 - 1 SQ.MM, 300/500 V 60227 IEC 07 1 CORE SIZE 0.5 - 2.5 SQ.MM, 300/500 V 60227 IEC 08 1 CORE SIZE 0.5 - 2.5 SQ.MM

     450/750 V 60227 IEC 01, 450/750 V 60227 IEC 02, 300/500 V 60227 IEC 05, 300/500 V 60227 IEC 06, 300/500 V 60227 IEC 07, 300/500 V 60227 IEC 08
     https://www.bangkokcable.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น