ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105528020718
     บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

     พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
     พัดลม Hatari ชนิดตั้งโต๊ะ, ชนิดตั้งพื้น, ชนิดติดผนัง, ชนิดส่ายรอบตัว, ชนิดแขวนเพดาน, ชนิดระบายอากาศ และชนิดไอเย็น

     หากต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง
     https://www.hatari.co.th/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ