ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107536001443
     บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วมนั่งราบ
     ชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำและวาล์วขับล้าง แบบตั้งพื้นและติดผนัง ชนิดถังพักน้ำในตัวและแยกต่างหาก ระบบเดี่ยวและระบบคู่

     
     https://www.americanstandard.co.th/th/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น