ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105530020053
     บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ฝักบัว Keekoe
     แบบสายอ่อน แบบรุ่น 1ระดับ 3ระดับ 5ระดับ และแบบก้านแข็ง 1ระดับ 3ระดับ ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ

     
     https://www.karatshoponline.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็น